Om oss


Vårt mål är att vara markadens bästa partner gällande kulturellt anpassad implementering. Tillsammans med er utvecklar och skräddarsyr vi anpassade arbetsmodeller utifrån era förutsättningar.

Genom en anpassning till aktuell kultur och kontext minskar vi riskexponeringen vid implementeringen av produkter, tjänster, program eller projekt, och gör implementeringen mer resurseffektiv.

Med hjälp av vårt unika analys- och implementeringsverktyg, kompletterat med utbildning, konsultation och handledning till organisationer som arbetar i en komplex miljö, anpassar vi ert arbete till aktuell kultur och era specifika förutsättningar.

Företagets grundare, Malin Idar Wallin, är personal- och beteendevetare med specialistkompetens inom psykologi, ledarskap och organisation, och hon har en certifiering i global mental hälsa från Harvard Medical School. Malin har genomfört studier i kulturella och kontextuella faktorer vid psykologisk behandling, personlighet och utbrändhet samt i ledarskap av volontärer som arbetar i kris, katastrof och konflikt, i samarbete med svenska Röda korset och Röda korset i Sydsudan. Hon har mångårig erfarenhet av ledarskap av tvärprofessionella team och enheter samt av konsultarbete inom ideella organisationer genom ledarskapsutveckling, rekrytering och förberedelse inför utlandsuppdrag. Malin är även före detta ordförande för Psykologer utan gränser.