Anpassat ledarskap och förberedelse


Våra tjänster inom ledarskap och organisation omfattar verktyg för en skräddarsydd rekrytering och ledarskap anpassat utifrån särskilt utmanande uppdrag, samt ledarskapsstöd och förberedelse inför utlandstjänstgöring. 

Vi arbetar genom Social Impact Management, ledarskap i enlighet med den sociala kontext där organisationen arbetar.

Rekrytering inför fältarbete och utlandsuppdrag
Utlandstjänstgöring eller fältuppdrag utomlands medför ofta stora utmaningar och krävande förhållanden, och skapar behov av en noggrann och för uppdraget anpassad rekryteringsprocess.

Genom beprövade tester för att hitta kandidater med lämplig kompetens och personlighetspalett säkrar vi en väl matchad rekrytering för uppdraget. Vi hjälper till hela vägen, från annonsering till stöd under tiden för uppdraget.

Förberedelseworkshop om kulturella och kontextuella skillnader
Skillnader i sociala beteenden och samhällsstrukturer, arbetskultur, religiositet eller levnadsvanor som är kopplat till en främmande kultur kan under ett utlandsuppdrag upplevas som överaskande och ibland påfrestande.

Workshoppen om att möta och hantera kulturella skillnader ger kunskaper och ramverk som leder till väl förberedda och medvetna medarbetare inför utlandsuppdraget.

Ledarskapsutveckling
Särskilt krävande omständigheter såsom katastrof eller konflikt, interkulturellt ledarskap eller ledarskap i ideella organisationer ställer speciella krav på ledarskapet.  Globe Attuned erbjuder ledarskapsutveckling utifrån speciella eller särskilt krävande ledarskapsförhållanden.

Vi erbjuder även konsultationer kring ledarskap i en specifik kultur. Då används Globe Attuneds analysverktyg för kartläggning och analys av aktuell kultur och kontext.